Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u middels onderstaand mailadres met het BPV-bestuur contact opnemen:

bpvlaren@outlook.com

In het kader van de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 ingaat, treft u in onderstaande link onze privacyverklaring aan.

Privacyverklaring Buurtpreventievereniging Wevers

Wilt u zich aanmelden, vermeld dan de volgende gegevens in uw mail:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer(s):

E-Mail waarop u onze nieuwsbrieven en berichtgevingen wilt ontvangen:

Na uw aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk de bevestiging dat wij u in het ledenbestand hebben opgenomen.