Over ons

Op 16 november 2015, heeft de BPV Wevers-Erfgooiersbuurt, de officiële status verkregen. Bewoners hebben zich verenigd in de strijd tegen woninginbraak en criminaliteit. Op dit moment telt de BPV een kleine 300 huishoudens als lid in een wijk met 538 woningen.

Het BPV-bestuur bestaat uit een voorzitter (Eric Sterk), een secretaris (Jacqueline Baden) en een penningmeester (Gerard de Blok).

Uniek is het surveillanceteam binnen deze BPV en deze bestaat momenteel uit 20 leden.

Lidmaatschap gaat per huishouden en een (nieuw) lid dat zich aanmeldt, dient tenminste 18 jaar te zijn en woonachtig in onze wijk.

Er wordt geen verplichte contributie gehanteerd -zoals wel gebruikelijk binnen een BPV- maar wij vragen leden om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Zo hoeven wij mensen die het niet al te breed hebben, niet uit te sluiten.

Privacyverklaring: Privacyverklaring Buurtpreventievereniging Wevers

 

Samenwerking:

Het bestuur van de buurtpreventievereniging werkt nauw samen met de politie en dan met name met de wijkagenten, de gemeente en de woningbouwverenigingen.

Minimaal drie keer per jaar vindt er een overleg plaats met politie en gemeente. Hierbij zijn alle voorzitters van de Larense BPV’s vertegenwoordigd. Dit wordt het koepeloverleg genoemd.

 

Ons BPV-gebied:

Erfgooiersweg, Erfgooiersdwarsweg, Gooiergracht (vanaf Heideveldweg tot aan de Smeekweg), Heideveldweg (vanaf Schapendrift tot aan de Gooiergracht), Inslag, Ijsbaanweg, Kloosterweg (vanaf Smeekweg tot aan de Schapendrift), de Mees, Schapendrift (vanaf Heideveldweg tot overgang in Kloosterweg), Schering, Schietspoel, Smeekweg (vanaf de Gooiergracht tot aan Postiljon/Kloosterweg), Stad en Lande, Warrekam en de Weversweg,

wijk plattegrond